Vergoedingsmogelijkheden


Alle zorgverzekeringen
Ook dit jaar kunt u met alle zorgverzekeringen een hoortoestel aanschaffen bij BenZ Hoortoestellen. De keuze van het hoortoestel en de daarbij behorende vergoeding wordt bepaald aan de hand van het keuze protocol hoorzorg dat per 1 januari 2013 is ingevoerd.

Keuze protocol hoorzorg
Met ingang van 1-1-2013 is het keuzeprotocol hoorzorg ingevoerd door Zorgverzkeraars Nederland. De gehoortest en speciale vragenlijst die daar onderdeel van zijn bepalen uit welke categorie u een hoortoestel mag kiezen voor adequate hulp. De hoortoestellen zijn ingedeeld in 5 categorien: Categorie 1 is het meest eenvoudig en categorie 5 bevat de meest uitgebreide toestellen. Het protocol geeft een bindend advies en is in die zin ook gelijk bij iedere audicien in Nederland. U kiest samen met de audicien een toestel uit uw categorie en u krijgt 75% vergoeding. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan het zijn dat u meer vergoeding krijgt.

Geavanceerde toestellen
De meer geavanceerde hoortoestellen en toestellen in de nieuwste uitvoeringen en technieken vallen meestal buiten de categorieën van adequate hulp die via de verzekering worden vergoed. Uit ervaring weten we dat veel klanten juist belangstelling hebben voor deze toestellen. Bij BenZ Hoortoestellen hebben we de kennis en kunde in huis om deze te demonstreren en te leveren.

Algemene regeling vergoeding
Bij alle zorgverzekeringen waar BenZ Hoortoestellen een contract mee heeft krijgt u 75% vergoed van de kosten van de hoortoestellen die voldoen aan de voorwaarden van het keuze protocol hoorzorg. Met alle zorgverzekeringen die onderdeel zijn van Achmea heeft BenZ Hoortoestellen een aparte betalingsovereenkomst. dit betekent dat de vergoeding lager kan uitvallen. Echter heeft u wel vrijere keus van hoortoestellen ten opzichte van audiciens die een contract hebben met Achmea.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met een van onze audiciens. klik hier voor contactgegevens.