Toonaudiogram


<< terug

Het toonaudiogram meet in hoeverre u tonen van verschillende luidheid en hoogte kunt horen. Tijdens de test krijgt u verschillende piepjes te horen die afwisselend hard, zacht, hoog en laag zijn. Hierbij geeft u steeds aan of u het geluidje hoort. Zo wordt de gevoeligheid van uw oor voor pure tonen vastgesteld. Het resultaat van de test wordt weergegeven in een grafiek: het toonaudiogram. Hierin wordt per toonhoogte (frequentie) weergegeven hoe luid de piepjes moeten zijn om voor u nog net waarneembaar te zijn. De informatie uit het toonaudiogram vormt de basis voor het aanpassen van uw hoortoestel.