Spraakaudiogram


<< terug

Het spraakaudiogram wordt afgenomen als aanvulling op het toonaudiogram. Bij een spraakaudiogram krijgt u via een koptelefoon woordjes te horen op verschillende luidheidsniveau’s. Deze woordjes moet u nazeggen. Degene die de test afneemt, registreert wat u juist dan wel onjuist heeft verstaan. Het spraakaudiogram laat zien in hoeverre u verschillende klanken kunt onderscheiden, bijvoorbeeld het verschil tussen ‘bak’ en ‘wak’.

Naar aanleiding van de hoortest kan het nodig zijn verder specialistisch onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van uw gehoorverlies. In die gevallen zult u worden doorverwezen naar de KNO-arts of het Audiologisch Centrum.