Van hoortest tot hoortoestel


Intakegesprek en audiogram
Tijdens het intakegesprek met de audicien wordt in kaart gebracht wat de aard en de ernst van gehoorverlies is en wordt er uitgebreid ingegaan op uw wensen en verwachtingen ten aanzien van een hooroplossing. Daarnaast voert de audicien een hoortest uit en zullen uw gehoor en trommelvlies worden geïnspecteerd.Op basis van al deze informatie zal met u wordt besproken of u direct door de audicien kan worden verder geholpen of dat er aanvullend onderzoek nodig is van de KNO-arts of een audiologisch centrum.

Indien u al in het bezit bent van een recept van de KNO-arts of het audiologisch centrum, zal het intakegesprek zich met name richten op uw wensen en verwachtingen.

Keuze hoortoestel
Samen met de audicien doorloopt u de mogelijkheden van een hoortoestel, passend bij uw gehoorverlies en uw wensen. Ook wordt u geïnformeerd over de basisvergoeding en eventuele aanvullende vergoeding van uw zorgverzekering. De audicien zal met u afspreken met welke hoortoestellen u de gewenningsperiode gaat starten en zal deze hoortoestellen voor u bestellen.

Aanpassing hoortoestel
Als de hoortoestellen gereed zijn, zal de audicien de hoortoestellen in uw oor passen en afstellen op uw gehoorverlies. Tijdens deze eerste aanpassing zullen ook de bediening en gebruik van het hoortoestel worden besproken. U mag de hoortoestellen nu meenemen en in uw eigen omgeving gaan uitproberen.

Controle van het hoortoestel.
Tijdens de proefperiode, die gemiddeld tussen de 8 en 12 weken duurt, zullen er om de paar weken controles worden uitgevoerd door de audicien. Tijdens deze controles zal er worden gesproken over eventuele problemen of moeilijkheden en zullen de instellingen indien nodig worden aangepast om de toestellen voor u zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Verder is het mogelijk meerdere hoortoestellen uit te proberen. Het is belangrijk om te weten dat de proefperiode vrijblijvend is en dat u in deze fase niet definitief aan het hoortoestel vast zit.

Definitieve aanschaf van uw hoortoestel
Het eind van de proefperiode wordt bepaald door het moment waarop de hoortoestellen geheel zijn aangepast aan uw wensen en zowel u als de audicien tevreden zijn en de resultaten met de hoortoestellen voldoende zijn. Indien u bent verwezen door een KNO-arts of audiologisch centrum, volgt er in deze fase soms een controle door de verwijzer. Aan het eind van de gewenningsperiode van ongeveer 2 maanden gaat u over tot de definitieve aanschaf.

En uiteraard geldt dat de service niet stopt als u met een hooroplossing onze winkel verlaat. Uit ervaring weten we dat de gehoorkwaliteit kan veranderen. Klanten lopen dus regelmatig even binnen voor een controle of een correctie in de afstelling. Lastig? Welnee! Dat vinden wij juist heel prettig.