Hoormeting


Als u vermoedt dat uw gehoor niet goed werkt kunt u uw gehoor laten meten.

De hoormeting wordt afgenomen door een professioneel opgeleide deskundige. De test geeft precies aan in welke mate er sprake is van een verslechterd gehoor. Dit nauwkeurig meten van uw gehoor wordt audiometrie genoemd. De meest gebruikte metingen zijn het toonaudiogram en het spraakaudiogram. Deze metingen geven inzicht in de mate waarin u kunt horen en verstaan.- Toonaudiogram
- Spraakaudiogram
- Zelfhoortest