Gehoorbescherming


Voorkom Lawaaibeschadiging
Een van de belangrijkste oorzaken van gehoorbeschadiging is het te lang en te vaak naar te hard geluid luisteren. Een dergelijke gehoorbeschadiging noemen we ‘lawaaislechthorendheid’. Een lawaaibeschadiging kan onder andere optreden als gevolg van het langdurig blootgesteld worden aan harde muziek, of als gevolg van lawaai op het werk.

Muziek
Als je heel regelmatig en over een langere periode naar harde muziek luistert, is er sprake van een verhoogde kans op een gehoorbeschadiging. Wat precies te lang of te luid is, is moeilijk uit te drukken en verschilt ook per persoon. Globaal komt het erop neer dat 25 uur per week of meer luisteren naar muziek van 90 dB of meer de kans op een lawaaibeschadiging vergroot.

Bij naar schatting 5 tot 10 procent van alle mp3-gebruikers is dit het geval.

Lawaai op het werk
Slecht horen als gevolg van lawaai behoort tot de meest voorkomende beroepsziekten en leidt vaak tot ernstige maatschappelijke en medische problemen.

Of het geluid op de werkplek schadelijk is, hangt af van het volume van het geluid en de tijd die de werknemer hieraan wordt blootgesteld. Voor een werkdag van 8 uur is de risicogrens gesteld op 80 decibel. Vanaf 85 decibel zijn werknemers wettelijk verplicht om gehoorbeschermers te dragen.

Om precies te weten wat het geluidsniveau is, moet een arbodienst geluidsmetingen uitvoeren op de werkplek. Als je zelf wilt inschatten of het geluid op je werk schadelijk is, kun je de volgende vuistregel gebruiken.

Als je op 1 meter afstand op een normale toon met iemand kunt praten, is het geluid niet schadelijk. In de volgende gevallen kan er wel sprake zijn van een schadelijk geluidsniveau.
  • Je moet hard praten om jezelf verstaanbaar te maken.
  • Je hebt last van oorsuizen of een fluittoon na het werk.
  • De eerste uren na het werk heb je moeite om een gesprek of tv-programma te volgen.
Gehoorbescherming
Door verstandig om te gaan met geluid en door het dragen van gehoorbeschermers kan gehoorverlies worden voorkomen.
Er zijn diverse soorten gehoorbescherming. Een bouwvakker zal andere gehoorbescherming nodig hebben dan een muzikant. Er zijn gehoorbeschermers die het geluid bijna volledig buitensluiten, maar ook die het geluid filteren, zodat een gesprek mogelijk blijft.
Gehoorbeschermers worden op maat gemaakt en passend bij de situatie waarin ze nodig zijn.

De audicien kan u hier meer informatie over geven.

(Bron: Nationale Hoorstichting)